Patates Tohumluğu Ve çeşit Seçimi :

Bölgeye uyum sağlayabilecek yüksek verimli çeşitler seçilmelidir.Halen ülkemizde üretimi yapılan yemeklik patates çeşitleri; Granola, Latora, Marfona, Elodi, Agria, Cosmos ve Marabeldir. Sanayi tipi çeşitler ise; RussentBurbank, Shepody, Hermes, Vangogh ve Layd Rosetta’dır.Tohumluk patates yumrularında aranan özellikler;

—–Yayla yerlerde üretilmiş olmalı(deniz seviyesinden en az 1000 m yüksek)

—–Hastalıklarla bulaşık olmamalıdır.

—–İyi koşullarda depolanmış olmalıdır,yumru üzerinde 1 cm den daha uzun sürgünler bulunmamalıdır.

—–Sürmeyi engelleyici kimyasallar ile muamele edilmemiş olmalıdır.

—–Fizyolojik olgunluğa ulaşmış olmalıdır.

—–Yetiştirme amacına göre uygun irilikte olmalıdır.

—–Çeşit karışıklığı olmamalıdır.

No Comments Yet.

Leave a comment